18
mrt

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het indammen van het coronavirus heeft het bestuur van Fire Technics nv besloten om bepaalde preventieve maatregelen te treffen om onze bedrijfsvoering draaiende te houden.   Fire Technics werkt volgens de hygiëne-voorschriften ter preventie van de verspreiding van het corona-virus: -Vooraf een afspraak maken is noodzakelijk. -Het aantal bezoekers dient beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. -Bezoekers dienen zich te houden aan de hygiëne-voorschriften. -Elk fysiek contact is verboden. Een afstand bewaren van minstens 1,5

16
mrt

Interschutz uitgesteld

INTERSCHUTZ een jaar uitgesteld - nieuwe datum in juni 2021 INTERSCHUTZ, dat gepland is voor juni 2020, wordt met een jaar uitgesteld. Dit is nu in onderling overleg besloten door de organisatoren en partners van de belangrijkste beurs ter wereld voor brand, redding, civiele bescherming en veiligheid. De reden hiervoor is de crisissituatie rond het coronavirus. Dit heeft directe gevolgen voor zowel de exposanten als de bezoekers van INTERSCHUTZ. Op dit moment is het voor hulpverleners noodzakelijk dat ze klaar zijn om